LOGO COLEGIO
CANAL DE DENUNCIAS
Col·legi d'Enginyers Graduats i d'Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central

Canal de denúncies del COL·LEGIEstà accedint al Canal de Denúncies que ha habilitat el Col·legi d'Enginyers Graduats i d'Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central (CETIM) perquè pugui comunicar amb un senzill formulari, de manera confidencial i fins i tot anònimament (sense donar el seu nom ni dades de contacte tret que vulgui fer-ho), les activitats i conductes que puguin suposar un incompliment del Codi de Conducta d'aquest Col·legi, així com la possible comissió d'un delicte penal.


Quins fets han de comunicar-se a través del Canal de Denúncies?

Els fets que ens comunicarà han de complir dues condicions:

1. Estar relacionats amb els delictes que comporten responsabilitat penal per al CETIM o amb vulneracions de la normativa i codi de conducta d'aquest Col·legi.

2. Estar realitzats per persones que integren la Comunitat Col·legial en l'exercici de les seves funcions o de les responsabilitats que els han estat assignades.

Davant qualsevol dubte sobre si un fet compleix amb els requisits anteriors i deu o no ser comunicat, li recomanem que ho comuniqui igualment mitjançant el canal de denúncies perquè puguem investigar-lo.


Existeixen altres Canals de Denúncia en el CETIM?

A més d'aquest canal de denúncies digital, vostè també pot realitzar les seves denúncies i comunicacions directament al personal del Col·legi o a qualsevol membre de la Junta Directiva. Tots ells tenen el deure d'atendre aquestes comunicacions conforme al règim de confidencialitat establert. En particular, li oferim els següents canals:

Correu electrònic: administracio@cetim.cat
Bústia de veu telèfon 93 872 57 62
Correu postal dirigit a: Col·legi d'Enginyers Graduats i d'Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central

A/A. Responsable del sistema intern d'informació/canal de denúncies

Plana de l'Om, 6, 2n 5a 08241 Manresa (Barcelona)


Existeixen altres canals de denúncia, fora de l'àmbit del Col·legi?

Sí, disposa d'altres canals en diferents organismes oficials. En particular, li indiquem l'enllaç al canal de la comunitat autònoma d'https://governobert.gencat.cat/ca/bustia-anonima-antifrau


Com puc presentar una denúncia a través d'aquest canal?

Sota aquestes indicacions trobarà l'accés al formulari de denúncies on haurà d'emplenar un senzill qüestionari, indicant si prefereix denunciar de manera anònima o bé comunicar-nos les seves dades confidencialment.

El Canal li habilitarà un punt d'accés, de manera que fins i tot en el cas de denúncia anònima vostè pot comunicar-se amb el Responsable de la gestió de la seva denúncia i rebre informació sobre l'estat d'aquesta, de manera que li recomanem que accedeixi periòdicament a aquest apartat per a estar informat.


Quins fets NO han de comunicar-se a través del Canal de Denúncies?

El Canal de denúncies no està habilitat per a recollir denúncies relacionades amb:

Els comportaments dels col·legiats en l'exercici de la seva activitat professional, en l'exercici de la seva activitat en el Torn d'Ofici o en les seves activitats particulars.
Els comportaments de Funcionaris de l'Estat o de l'Administració de Justícia en l'exercici de les seves funcions públiques o activitats particulars
Els comportaments de qualsevol persona física o jurídica aliena a l'activitat del CETIM.

Qualsevol comunicació relacionada amb les persones o fets exclosos de l'objectiu del Canal serà eliminada sense procedir a la seva anàlisi en excedir l'àmbit competencial d'aquest canal de denúncies. El nostre Col·legi disposa d'altres Canals per a comunicar fets rellevants relacionats amb les qüestions anteriors, i són els següents:

Pàgina web: https://www.cetim.cat/contacte
Telèfon: 93 872 57 62
Adreça postal: Plana de l'Om, 6, 2n 5a 08241 Manresa (Barcelona)


PROTECCION DE DADES: Qualsevol reclamació relacionada amb la gestió que realitza el CETIM sobre les dades personals que maneja per al desenvolupament de les seves funcions ha de dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades a través del correu cetim@cetim.cat


DEONTOLOGIA: Les queixes relacionades amb l'activitat professional de les persones col·legiades poden formular-se davant la Comissió de Deontologia, a través de la pàgina web: https://www.cetim.cat/contacte, o bé, per telèfon al 93 872 57 62.